smog

14 stycznia 2017

Jaki jest chiński smog? cz.1

smog [ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’], mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe pojazdów […]